REGULAMIN WARSZTATÓW

prowadzonych przez Pracownię Rękodzieła Artystycznego "Niespodzianki"

1. Organizatorem warsztatów kreatywnych jest firma
    Pracownia  Rękodzieła "Niespodzianki"
    Elżbieta Kurek 
    Wejherowo 84-200, ul. Kotłowskiego 41,

    Instytucja Szkoląca
    Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych numer ewidencyjny
    2.22/00095/2012

   Warsztaty odbywają się w Galerii Niespodzianki Wejherowo, ul. Klasztorna 7
   w dni powszednie od godziny 10.15 - 20.
   w sobotę od 14-18

          
 2. Uczestnictwo w szkoleniu można zadeklarować poprzez
    e-mail  niespodzianki@op.pl lub
    telefonicznie 608 456 469 
    podając dane kontaktowe: numer telefonu, email, imię i nazwisko. 
    Informacje te są potrzebne do potwierdzenia lub odwołania uczestnictwa w warsztatach.

3. Uczestnik warsztatów ma obowiązek wniesienia opłaty rezerwacyjnej - zadatku
    w wysokości określonej w opisie warsztatów na konto firmy
    Pracowni "Niespodzianki" w terminie do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia.
    03 1050 1764 1000 0091 3036 0614 ING Bank Śląski
    z informacją o temacie zajęć
        
4. Wyjątek stanowią zapisy w terminie krótszym niż 3 dni przed warsztatami.
    Wymagane jest telefoniczne potwierdzenie  608 456 469 , (10:00-17:00)
    i możliwe jest rozliczenie w gotówce po lub przed zajęciami.

5. W razie rezygnacji ze szkolenia zadatek zostanie przeniesiony na
    inny wybrany termin zajęć pod warunkiem, że:
   - zajęcia zostały odwołane przez organizatora
   - uczestnik zgłosił odwołanie uczestnictwa osobiście lub telefonicznie
     608 456 469 (10:00-17:00) najpóźniej na 2 dni terminem zajęć.

6. We wszystkich pozostałych przypadkach zadatek jest bezzwrotny
    (pokrywa część kosztów zakupu materiałów do szkoleń i kosztów
     organizacyjnych).

7. Pozostałą część należności można wpłacić gotówką bezpośrednio na warsztatach.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia
    lub odwołania terminów warsztatów bez podania przyczyny.

9. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne
    z akceptacją niniejszego regulaminu.

10.W cenie warsztatu uczestnik otrzymuje wszystkie niezbędne materiały
     do wykonania pracy oraz  instrukcję papierową lub elektroniczną.
     Gratis kawa, herbata, ciastka

11. Kupon rabatowy 5% na warsztaty można uzyskać
      po przyprowadzeniu kolejnego uczestnika na zajęcia.

12. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa w kursie
      - zgłoś wcześniej przy wpłacie zadatku rezerwacyjnego warsztatu.
      Koszt uzyskania certyfikatu
      to koszt warsztatu (bez cen promocyjnych) plus 50 zł za certyfikat.


Prawa autorskie i ochrona danych osobowych.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej
    z przebiegu zajęć w postaci zdjęć i filmów lub innych nośników multimedialnych.

2. W trakcie spotkań obowiązuje zakaz używania przez uczestników aparatów
    fotograficznych, telefonicznych oraz wszelkich przedmiotów bez zgody organizatora.

3. Używanie  i kopiowanie tekstów, materiałów instruktażowych, zdjęć, bez zgody
   organizatora warsztatów, jest surowo zabronione - podlega karze przewidzianej
   w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
   z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).

4. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
    przez Pracownię "Niespodzianki" Elżbieta Kurek
 
5. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczanie zdjęć,
    filmów z warsztatów w których uczestniczył na potrzeby marketingowe
    i promocyjne Pracowni "Niespodzianki".ZAPRASZAM na Warsztaty ART

Warsztaty z technik decoupage   oferta TUTAJ
Warsztaty z technik filcowania    oferta TUTAJ
Warsztaty z różnych technik art  oferta TUTAJ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...